Galleria Kehystämö Patina tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa käydään läpi Galleria Kehystämö Patina verkkosivuston (www.kehystamopatina.fi/) henkilötietojen käsittelyä.

Pääsääntöisesti Galleria Kehystämö Patina tallentaa seuraavia henkilötietoja: 

 • asiakkaan itse antamia tietoja, esimerkiksi sähköpostitse annetut tiedot, sähköpostin avulla annetut yhteystiedot, sosiaalisen median ja niiden viestintävälineiden kautta annetut tiedot.
 • verkkosivujen keräämiä tietoja (mm. verkkosivuston evästeet).
 • verkkosivuston analytiikan avulla kerättyjä tietoja, joiden avulla pyrimme entistä parempaan asiakaskokemukseen ja kehittämään verkkosivustoamme.
 1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yritys: Galleria Kehystämö Patina
  Yhteyshenkilö: Ella Hirsiaho
  Y-tunnus: 2062159-2
  Osoite: Kauppakatu 3, 40100 Jyväskylä
  Sähköpostiosoite: ella@kehystamopatina.fi
   
 2. Rekisterin nimi ja tarkoitus: 
  Galleria Kehystämö Patin asiakas-, markkinointi-, ja yhteistyökumppanien rekisteri.
   
 3. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen sekä käsittelyn peruste
  Kerättäviä henkilötieton käsitellään asiakkaiden ja Galleria Kehystämö Patin välisessä sopimukseen perustuvassa liiketoiminnassa, verkkosivuston käyttöön ja kehittämiseen sekä kuluttaja-asiakkaiden erilliseen suostumukseen perustuen.

  Näitä tietoja voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen, myymiseen, markkinointiin sekä tilastointiin verkkosivujen kehittämisen näkökulmasta. Asiakastietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan erillistä suostumusta (Suostumus käyttämällä evästeitä).
   
 4. Rekisterin sisältö
  – Asiakkaan antamia tietoja voivat olla mm.  Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, paikkakunta
  – Yhteistyön edellyttämät tiedot:  Yritys, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, paikkakunta, laskutustiedot (mm. tilinumero)
  – Verkkosivuston ei-henkilöitävät käyttäytymistiedot
  – Tietoja käsitellään yritysasiakkaiden ja Galleria Kehystämö Patin välisessä sopimukseen perustuvassa yhteistyössä, sivuston käytössä sekä kuluttaja-asiakkaiden erilliseen suostumukseen perustuen.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet. Rekisteriin kerätään tietoja:
  – asiakkaan itse antamia tietoja, esimerkiksi verkkosivustolla sähköpostitse annetut yhteystiedot, sosiaalisen median ja niiden viestintävälineiden kautta annetut tiedot.
  – verkkosivujen keräämiä tietoja (mm. Verkkosivuston evästeet).
  – verkkosivuston analytiikan avulla kerättyjä tietoja, joiden avulla pyrimme entistä parempaan asiakaskokemukseen ja kehittämään verkkosivustoamme asiakkaan tarpeisiin. Tietoja kerätään Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
  – Tiedot yhteistyökumppaneista ja heidän yhteyshenkilöistä.
 6. Evästeet
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Verkkosivuston analytiikassa ja markkinointiviestinnässä hyödynnetään evästeitä, Voit halutessasi poistaa evästeiden käytön selaimen asetuksista. Jos käytät tätä sivustoa selaimella, jossa on evästeet päällä, annat suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän käytännön ehtojen mukaisesti.

  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien kautta.

  On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Käytämme mm. seuraavia verkkoseurantatyökaluja sekä markkinointiin liittyviä verkkosivun lisäosia. Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet:
   
  Google Analytics:
  Verkkosivuston kehittämiseen liittyvän käyttäjä- (ei voida tunnistaa henkilötietoja) ja analytiikkatiedon kerääminen Google Analytics -ohjelmassa. Googlen tietosuojakäytäntö:

  Google Analytics privacy overview
  Opt out of Google Analytics tracking

 7. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä rekisterissä kuvattua liiketoimintaa voidaan toteuttaa.
   
  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä kolmannen osapuolen tarjoamista verkkosivuston lisäosista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
 8. Rekisterin suojaus
  Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena: Ne ovat suojattu palomuurein sekä yleisesti hyväksyttyjen tietoturva-asetusten ja teknisten vaatimusten mukaisesti. Tietojärjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaavat henkilöt sekä sopimukseen perustuen kolmannen osapuolen henkilöt (mm. palveluntarjoajat).

  Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaavat henkilöt.
 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 10. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.